Archív

Konkurz fyzických osôb

Konkurz fyzických osôb

01.03.2017 nadobudla účinnosť novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zákon č. 7/2005 Z. z. v platnom znení), ktorá zmenila podmienky, za ktorých sa môže fyzická osoba oddlžiť. V prípade oddlženia konkurzom je každá fyzická osoba pri podávaní návrhu na vyhlásenie konkurzu zastúpená Centrom právnej pomoci, a to až do ustanovenia konkurzného správcu. Zastupovanie Centrom právnej pomoci je vždy pre fyzickú osobu bezplatné. V prípade, ak fyzická osoba má zaújem o oddlženie konkurzom, musí vyplniť potrebné tlačívá ako napr. životopis, zoznam aktuálneho majetku, zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý fyzická osoba vlastnila uplynulé 3 roky, zoznam veriteľov a pod. Každá fyzická osoba si môže tieto tlačivá sama vyplniť a buď osobne alebo poštou doručiť do príslušnej kancelárie Centra právnej pomoci. Zároveň každá fyzická osoba, ktorá má záujem o vyhlásenie konkurzu, má právo objednať sa do kancelárie Centra právnej pomoci, pričom počas tohto stretnutia sú jej poskytnuté základné informácie o konkurze a tak isto pomoc pri vypĺňaní tlačív.

Čítať viac

Nespokojnosť so zájazdom? Reklamujte! Povieme Vám ako na to

Izba s výhľadom na more, piesková pláž priamo pri hoteli, azúrové more, pozvoľný vstup do mora vyhovujúci najmä rodinám s deťmi, luxusný rezort, plážový bar, služby na vysokej úrovni – to je len časť toho, čo môžeme nájsť v rôznych katalógoch cestovných kancelárií, ktoré nám ponúkajú našu vysnívanú dovolenku.
Dovolenková sezóna je v plnom prúde. Niektorí z nás plánujú zájazd vopred, niektorí z nás čakajú na ponuky v rámci „last minute zájazdov“. Bez ohľadu na to, kedy zájazd kupujeme, pre mnohých z nás leto znamená kúsok vysnívaného oddychu s rodinou alebo kamarátmi, na ktorý niekedy čakáme celý rok, a preto niet sa čomu čudovať, ak očakávame, že dostaneme presne to, čo nám bolo sľubované a za čo sme zaplatili.
V tomto článku nájdete nie len to, akú právnu úpravu zájazdov máme, ale aj to, čo všetko môžete reklamovať, akú zľavu z ceny zájazdu môžete žiadať, ako reklamovať vadné služby, ako postupovať v prípade, ak miesto deklarovaného hotela s určitým počtom hviezdičiek, poskytované služby zodpovedajú nižšiemu štandardu, čo robiť v prípade zmeškaného letu, alebo či môžete reklamovať aj tzv. stratu z radosti z dovolenky.

Čítať viac

Nespokojnosť so zájazdom? Reklamujte! Povieme Vám ako na to

Doručovanie platobného rozkazu

Niektorí z Vás sa určite stretli s nepríjemným pocitom pri preberaní pošty, v ktorej si našli obálku s pečiatkou súdu a po otvorení zistili, že v tejto obálke sa nenachádza nič potešujúce, práve naopak – súdne rozhodnutie, ktoré Vám ukladá povinnosť buď zaplatiť určitú sumu osobe, ktorá Vás žaluje, alebo podať odpor, a to všetko do 15 dní od doručenia. Takéto súdne rozhodnutie naše zákony označujú pojmom “platobný rozkaz”.

Čítať viac

Cochemský model a postavenie mediátora

Cochemský model a postavenie mediátora.

Cieľom tohto príspevku je priblížiť Cochemský model a jeho realizáciu v praxi. Náš príspevok sa zameriava na negatívne následky rozchodu rodičov z pohľadu detí a spôsob ako tieto následky eliminovať. V príspevku uvedieme, čo bolo podnetom pre vytvorenie Cochemského modelu, kde a kedy Cochcemský model vznikol a kto sa považuje za zakladateľa Cochemskej praxe. V závere tohto príspevku budeme rozoberať reálne uplatňovanie Cochemského systému, a to ako na území Českej republiky, tak aj na území Slovenskej republiky. V krátkosti si tak isto povieme, či Cochemský model počíta s možnosťou, že rodičia sa nebudú chcieť tejto praxi podriadiť a aké následky z toho pre rodičov, resp. rodiča vyplývajú.

Čítať viac