Autor: Tvoj pravnik

Konkurz fyzických osôb

Konkurz fyzických osôb

01.03.2017 nadobudla účinnosť novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zákon č. 7/2005 Z. z. v platnom znení), ktorá zmenila podmienky, za ktorých sa môže fyzická osoba oddlžiť. V prípade oddlženia konkurzom je každá fyzická osoba pri podávaní návrhu na vyhlásenie konkurzu zastúpená Centrom právnej pomoci, a to až do ustanovenia konkurzného správcu. Zastupovanie Centrom právnej pomoci je vždy pre fyzickú osobu bezplatné. V prípade, ak fyzická osoba má zaújem o oddlženie konkurzom, musí vyplniť potrebné tlačívá ako napr. životopis, zoznam aktuálneho majetku, zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý fyzická osoba vlastnila uplynulé 3 roky, zoznam veriteľov a pod. Každá fyzická osoba si môže tieto tlačivá sama vyplniť a buď osobne alebo poštou doručiť do príslušnej kancelárie Centra právnej pomoci. Zároveň každá fyzická osoba, ktorá má záujem o vyhlásenie konkurzu, má právo objednať sa do kancelárie Centra právnej pomoci, pričom počas tohto stretnutia sú jej poskytnuté základné informácie o konkurze a tak isto pomoc pri vypĺňaní tlačív.

Čítať viac