Izba s výhľadom na more, piesková pláž priamo pri hoteli, azúrové more, pozvoľný vstup do mora vyhovujúci najmä rodinám s deťmi, luxusný rezort, plážový bar, služby na vysokej úrovni – to je len časť toho, čo môžeme nájsť v rôznych katalógoch cestovných kancelárií, ktoré nám ponúkajú našu vysnívanú dovolenku.
Dovolenková sezóna je v plnom prúde. Niektorí z nás plánujú zájazd vopred, niektorí z nás čakajú na ponuky v rámci „last minute zájazdov“. Bez ohľadu na to, kedy zájazd kupujeme, pre mnohých z nás leto znamená kúsok vysnívaného oddychu s rodinou alebo kamarátmi, na ktorý niekedy čakáme celý rok, a preto niet sa čomu čudovať, ak očakávame, že dostaneme presne to, čo nám bolo sľubované a za čo sme zaplatili.
V tomto článku nájdete nie len to, akú právnu úpravu zájazdov máme, ale aj to, čo všetko môžete reklamovať, akú zľavu z ceny zájazdu môžete žiadať, ako reklamovať vadné služby, ako postupovať v prípade, ak miesto deklarovaného hotela s určitým počtom hviezdičiek, poskytované služby zodpovedajú nižšiemu štandardu, čo robiť v prípade zmeškaného letu, alebo či môžete reklamovať aj tzv. stratu z radosti z dovolenky.

 


1. Právna úprava zájazdov v skratke
Ak ste si zakúpili zájazd v cestovnej kancelárii a na mieste alebo počas pobytu ste zistili, že poskytované služby nezodpovedajú opisovaným službám v popise, ktorý poskytla cestovná kancelária, prípadne cestovná agentúra, nenechajte sa znechutiť a ani odradiť – miesto rodinného hundrania, poďme reklamovať. Nad nedostatkami v poskytnutých službách mnohokrát dovolenkári iba mávnu rukou, pretože neveria, že sa svojich práv domôžu a práve takýto trend vyhovuje cestovným kanceláriám.

  1. Právna úprava zájazdov v skratke

Ak ste si zakúpili zájazd v cestovnej kancelárii a na mieste alebo počas pobytu ste zistili, že poskytované služby nezodpovedajú opisovaným službám v popise, ktorý poskytla cestovná kancelária, prípadne cestovná agentúra, nenechajte sa znechutiť a ani odradiť – miesto rodinného hundrania, poďme reklamovať. Nad nedostatkami v poskytnutých službách mnohokrát dovolenkári iba mávnu rukou, pretože neveria, že sa svojich práv domôžu a práve takýto trend vyhovuje cestovným kanceláriám.

 

Právna úpravu zájazdov nachádzame predovšetkým v Občianskom zákonníku a v zákone č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Podľa súčasnej platnej právnej úpravy cestovná kancelária je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde v katalógu, prípadne inou písomnou formou presne, jasne, pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu (medzi takéto skutočnosti patrí napr. informácia o (i) termíne začatia a skončenia zájazdu, (ii) cene zájazdu vrátane časového rozvrhu platieb a výške preddavku, (iii) cieľovom mieste a mieste pobytu a o mieste plánovaného skončenia zájazdu, (iv) druhu dopravného prostriedku, úrovni jeho vybavenosti, kvality a triedy, (v) ubytovacom zariadení, jeho polohe, kategórii, stupni vybavenosti a o hlavných charakteristických znakoch a pod.).<

Predtým než začnete reklamovať, je potrebné si ujasniť za čo cestovná kancelária zodpovedá. Podľa Občianskeho zákonníka platí, že cestovná kancelária zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť cestovná kancelária, alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu (pod inými dodávateľmi služieb treba rozumieť napr. služby hotela, leteckého dopravcu a pod.). V prípade reklamovania zájazdu je práve dôležitá zmluva, nakoľko ako bolo spomenuté vyššie, cestovná kancelária zodpovedá za porušenie záväzkov vyplývajúcich práve zo zmluvy, t.j. zmluvy o obstaraní zájazdu. Práve preto je potrebné, aby v zmluve bolo uvedené presne to, čo Vám ma cestovná kancelária poskytnúť – teda najmä názov hotela, úroveň hotela, miesto odletu, miesto príletu, tranzit, forma stravovania, poistenie, služby delegáta, poistenie, typ pláže, vzdialenosť od pláže a pod. (v závislosti od ponuky konkrétneho zájazdu). V prípade, ak si želáte špeciálne požiadavky napr. izbu s výhľadom na more, trvajte na tom, aby táto požiadavka bola uvedená priamo v zmluve. Nezabudnite si vždy zabezpečiť aj príslušnú časť katalógu (napr. screenshotom z internetovej stránky), v ktorom cestovná kancelária opisuje hotel, úroveň služieb, pláž a služby, ktoré Vám budú poskytnuté, prípadne trvajte na tom, aby v zmluve bolo uvedené, že jeho neoddeliteľnú časť tvorí aj konkrétna ponuka z katalógu zájazdov cestovnej kancelárie, na základe ktorej ste sa zájazd rozhodli objednať (aj v tomto prípade si však zabezpečte kópiu ponuky, na ktorú ste reagovali, v prípade, ak by ste zájazd reklamovali).

  1. Čo všetko môžete reklamovať?

Medzi najčastejšie dôvody reklamácie patrí spravidla úroveň hotela a tzv. „skrátenie dovolenky“ z dôvodu cestovania do a z miesta pobytu. Viete však čo všetko môžete reklamovať?

Letný čas je pre mnohých z nás jeden z najkrajších. Reklamujte to, na čo podľa zákona máte nárok.

Problémy s poskytnutými službami môže byť celá rada. Otázkou potom je, ako veľkú zľavu môžete za jednotlivé vady (teda za nedostatočne poskytnuté služby) požadovať, aby ste nežiadali vysoké sumy, alebo naopak, neoklamali sami seba. Ako orientačný bod môže slúžiť tzv. Frankfurtská tabuľka zliav, ktorá je však záväzná zatiaľ pre nemecké súdy. Frankfurtská tabuľka zliav sa uplatňuje od roku 1985. Bola vydaná v Nemecku a vypracovaná 24. komorou Zemského súdu vo Frankfurte nad Mohanom. Ide o súpis zliav, ktoré sú uplatniteľné v prípade nedodržania sľubovaných podmienok zo strany organizátorov zájazdov. Táto tabuľka u nás síce záväzná nie je, ale môže poslúžiť ako určitý návod jednak k tomu, akú veľkú zľavu je bežné požadovať, ale aj k tomu, aké nedostatky možno považovať za vady, o ktorých kompenzáciu môžete žiadať.

Frankfurtskú tabuľku zliav môžete nájsť tu.

Reklamácia úrovne služieb hotela

Medzi časté dôvody reklamácie patrí úroveň služieb, ktoré nezodpovedali štandardu hotela, ktorý bol uvedený v ponuke zájazdu – teda povestné hviezdičky, ktoré sú priradené k hotelu. Spravidla cestovné kancelárie takýto dôvod reklamácie nechcú uznávať, nakoľko obvykle vo svojich všeobecných obchodných podmienkach majú stanovené, že ubytovanie, stravovanie a služby zodpovedajú kategórii hotela, pričom kategorizácia miestnych hotelov spadá výlučne do kompetencie zodpovedných rezortov a prebieha na základe platných noriem, ktoré však nie sú ekvivalentné s normami platnými v Slovenskej republike.

Takéto odmietnutie reklamácie cestovnou kanceláriou však nie je správne, nakoľko zmluva o obstaraní zájazdu je uzatváraná podľa slovenského práva a teda aj úroveň služieb súvisiacich s “počtom hviezdičiek” by mala zodpovedať európskym štandardom a to bez ohľadu na to, kde sa hotel nachádza. Ponuka služieb slovenskej (resp. európskej) cestovnej kancelárie by mala byť v súlade s európskymi štandardami a nie s inými. Európsky klient si v európskej cestovnej kancelárii kupuje služby na úrovni európskych štandardov. Preto hotel napr. s označením 5* má poskytovať služby v štandarde 5* európskeho hotela. Ak má hotel nižšiu kvalitu ako je európska kvalita, s touto skutočnosťou sa musí cestovná kancelária vysporiadať pri ponuke zájazdu (buď na túto skutočnosť klienta výslovne upozorní a zohľadní to v cene, alebo deklaruje služby nie 5* hotela ale 4* hotela). Nemôže teda dôjsť k situácii, kedy cestovná kancelária predáva napríklad 5* hotely a po sťažnostiach zákazníkov ich presviedča, že 5* hotely v danej destinácii majú v skutočnosti reálnu úroveň slovenských 4* alebo 3* hotelov.

Počas zájazdu môže nastať aj taká situácia, že po príchode do dovolenkovej destinácie delegát Vám oznámi, že sľubovaný napríklad 4*hotel je plne obsadený a má pre Vás namiesto toho jeden pekný 3*. V tomto prípade jednoznačne môžete žiadať časť peňazí späť, aj keď na mieste na náhradu pristúpite. V tomto prípade sa hradí rozdiel medzi zaplatenými službami a poskytnutými službami. Keď naopak dostanete ako náhradu hotel o hviezdičku lepší, dodatočného doplácania sa báť nemusíte. Cestovná kancelária sa musí postarať o pokračovanie zájazdu aj za cenu nižšej kvality služieb, pričom rozdiel v cene sa zákazníkovi vracia. Naopak vyšší štandard hradí vždy cestovná kancelária na svoje náklady.

„Skrátenie zájazdu“ z dôvodu cestovania z a na miesto pobytu

Ďalším častým dôvodom vyvolávajúcim nespokojnosť zákazníkov je krátenie dĺžky pobytu oproti dohodnutej dobe.

Skorší odchod z dovolenky nikoho nepoteší.

Skrátenie dĺžky pobytu môže vzniknúť oneskorením pri odlete, alebo pri zmene podmienok pri odlete. V prípade, keď si zákazník dojedná zájazd cez cestovnú kanceláriu, má v tomto ohľade relatívne smolu. Cestovná kancelária musí uviesť u každého zájazdu počet dní, ale za prvý deň dovolenky sa počíta už kalendárny deň odletu či odchodu. Ako posledný deň je braný kalendárny deň príletu späť. Väčšina kancelárií uvádza buď počet dní / počet nocí alebo len počet nocí. Ak hovoríme o otváracej noci, jedná sa o noc od okamihu nástupu do izby (umožnené hotelom), napr. od 14.00 hod. – od tohto okamihu je izba pre klienta k dispozícii a je jedno, či priletí napríklad až o polnoci alebo o tretej ráno. Hotelier nemal žiadnu šancu tento izbu použiť pre iného klienta, je teda logické, že ho musí uhradiť ten zákazník, ktorý bude do tejto izby ubytovaný. Spravidla aj z tohto dôvodu majú cestovné kancelárie uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach, že prvý a posledný deň zájazdu je vyhradený pre cestovanie a že cestovná kancelária si vyhradzuje právo zmeny odletových časov.

Tip: Pred kúpou zájazdu sa písomne informujte ohľadne predbežných letových časoch, aby ste mali predstavu kedy budete cestovať a kedy prídete a zase odídete z dovolenkovej destinácie.

Avšak aj v tomto prípade nie je vylúčené, že cestovná kancelária mohla využiť klamlivú reklamu za účelom predaja zájazdu, a preto ak chcete skrátenie pobytu reklamovať, je dôležité predovšetkým preukázať na základe akej ponuky cestovnej kancelárie ste sa zájazd rozhodli kúpiť (napr. ponuka bola v znení – strávte krásnych 11 dní v dovolenkovej destinácii a následne po obdržaní voucheru (elektronickej letenky) alebo po zmene letov, zistíte, že v destinácii strávite menej dní – aj z tohto dôvodu radíme vždy uchovať kópiu ponuky, na základe ktorej ste sa rozhodli zájazd kúpiť). Za určitých podmienok, ak cestovná kancelária deklaruje určitú dĺžku pobytu, avšak reálna dĺžka pobytu je kratšia, nie je vylúčené, že takéto konanie cestovnej kancelárie by mohlo byť vyhodnotené ako klamlivá obchodná praktika. Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá. Ľudskou rečou povedané, ak by zákazník vedel, že reálna dĺžka zájazdu je iná, zájazd by nekúpil, do úvahy prichádza možnosť klamlivej obchodnej praktiky zo strany cestovnej kancelárie. Tu je však potrebné zdôrazniť, že cestovné kancelárie v drvivej väčšine zamietajú reklamáciu z dôvodu skrátenia pobytu, a preto je potrebné sa „vyzbrojiť“ trpezlivosťou a obrátiť sa na súd, prípadne skúsiť riešiť spor mimosúdne (napr. prostredníctvom mediátora). V prípade súdneho sporu bude súd predovšetkým skúmať to, či skrátenie dĺžky pobytu predstavuje podstatnú skutočnosť, ktorá mohla mať vplyv na rozhodnutie objednávateľa pri kúpe zájazdu.

  1. Ako reklamovať?

Podľa Občianskeho zákonníka platí, že objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelárie. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom cestovnej kancelárie. Ak nesplní cestovná kancelária povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo z tohto zákona riadne a včas, musí objednávateľ uplatniť svoje právo písomne v cestovnej kancelárii bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam. Ak je uzatvorenie zmluvy sprostredkované inou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, platia vyššie uvedené lehoty, ak si objednávateľ uplatnil svoje práva v sprostredkujúcej cestovnej kancelárii alebo v cestovnej agentúre.

Ak teda počas zájazdu nebudete spokojný s poskytovanými službami, musíte tieto vady reklamovať. Trvajte na tom, aby reklamácia bola spísaná písomne a vždy si vyžiadajte kópie tohto písomného záznamu pre seba – záznam o reklamácii je dôležitým dôkazným prostriedkom, na základe ktorého môže objednávateľ a uplatňovať ďalšie práva voči cestovnej kancelárii po návrate domov.

Vo všeobecnosti platí, že objednávateľ má právo na odstránenie vady, ak je to možné. Odstránenie vady spočíva vtom, že sa mu napríklad poskytne také ubytovanie, aké mal v zmluve potvrdené alebo sa mu poskytne izba s výhľadom, ktorú si objednal a pod. Toto odstránenie vady musí zabezpečiť zástupca cestovnej kancelárie (delegát alebo sprievodca) priamo na mieste v ubytovacom zariadení. V prípade, ak neviete delegáta zastihnúť, prípadne tento nechce spísať písomný záznam o reklamácii, odporúčame kontaktovať priamo cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru (ak ste zájazd kupovali prostredníctvom nej). V druhom prípade, teda ak pôjde o vadu neodstrániteľnú (napr. ak nie je možné poskytnúť sľubovanú izbu zákazníkovi z dôvody plnej kapacity hotela), objednávateľ má právo na zľavu z ceny. Na preukázanie tohto nároku slúži spísaný záznam o uplatnení práva na odstránenie vád. Právo na uplatnenie zľavy z ceny musí objednávateľ uplatniť písomne v cestovnej kancelárii, a to bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov odo dňa, keď sa zájazd skončil. Ide o prekluzívnu lehotu, čo znamená, že uplynutím lehoty toto právo zaniká. Ak objednávateľ uplatní svoje právo včas, teda najneskôr v uvedenej trojmesačnej lehote, a cestovná kancelária mu jeho nárok neuzná, ma právo obrátiť sa na súd v trojročnej premlčacej lehote, ktorá začne plynúť dňom, keď právo uplatnil v cestovnej kancelárii písomne.

Tip: Keď chcete reklamovať, musíte byť schopný preukázať, že na zájazde bolo niečo v neporiadku. Rada je jednoduchá: foťte, natáčajte, zháňajte svedecké výpovede. Spolu s ostatnými cestujúcimi môžete spísať hromadné čestné vyhlásenie. Tiež si môžete napríklad vyžiadať písomný doklad od personálu hotela alebo dopravcu. Všetky dôkazy Vám pomôžu pri uplatňovaní Vašich nárokov.

Tip: Vzhľadom na to, že prevažná väčšina cestovných kancelárii má vo všeobecných obchodných podmienkach uvedené, že prvý a posledný deň zájazdu je určený na cestovanie, preverte si za aké položky zájazdu v tieto dni platíte a akú sumu.

V prípade uplatnenia reklamácie zájazdu v cestovnej kancelárii, táto je povinná vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej doručenia. V prípade, ak reklamácia nebude vybavená v zákonom stanovenej lehote, môže sa spotrebiteľ (objednávateľ) s podnetom na vykonanie kontroly obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu. K podnetu je objednávateľ povinný priložiť kópiu zmluvy o obstaraní zájazdu, písomný záznam podpísaný zástupcom cestovnej kancelárie priamo v mieste dovolenky, kópiu reklamácie a kópiu dokladu o doručení reklamácie cestovnej kancelárii. Tu je však potrebné zdôrazniť, že SOI nie je oprávnená zasahovať do rozhodnutia cestovnej kancelárie ohľadne vybavenia reklamácie. SOI kontroluje predovšetkým to, či cestovná kancelária vydala doklad o reklamácií a či reklamácia bola vybavená v zákonom stanovenej lehote.

  1. Strata radosti z dovolenky

Čo si budeme hovoriť. Na letnú dovolenku čakáme celý rok a niekedy na ňu šetríme celý rok. O to je naše sklamanie väčšie, ak miesto sľubovaného rezortu s krásnou piesočnatou plážou, ktorá sa má nachádzať priamo pri hoteli, dostaneme pivničnú izbu v hoteli so stále opakujúcou stravou, pričom z piesočnatej pláže je kamienková, ku ktorej treba prejsť 700 metrov, pretože sľubovaná izba sa nachádza v zadnej časti hotela. Máte aj po tomto ešte stále radosť z dovolenky?

 

Aktuálna judikatúra práva EÚ zavádza pre spotrebiteľov možnosť domáhať sa pred súdom nového nároku, a to náhrady za „stratenú radosť z dovolenky“. Aktuálna slovenská právna úprava podobný nárok nepozná a ani neupravuje, avšak je potrebné podotknúť, že od 01.01.2019 začne platiť nový zákon o zájazdoch, ktorý výslovne stanovuje, že cestujúci budú mať právo okrem zľavy z ceny, právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na primeranú nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia zmluvy o zájazde, za ktoré zodpovedá cestovná kancelári.

Počas zájazdu môžu nastať problémové situácie s následným znepríjemnením pobytu, čo môže objektívne viesť k stresovej situácii a k strate radosti z dovolenky (napríklad zlé jedlo v hoteli a následne žalúdočné problémy, pre ktoré zákazník musí ostať odpočívať v posteli a nemôže si vychutnávať plánovanú dovolenku pri mori na pláži, nadmerný hluk v okolí hotela, znečistená pláž a pod.). Aj napriek tomu, že nárok na náhradu nemajetkovej ujmy nie je výslovne uvedený v terajšom zákone o zájazdoch, existujú súdne rozhodnutia slovenských súdov, ktoré tento nárok žalobcom priznávajú. Právo na náhradu za stratu radosti z dovolenky nevzniká však objednávateľovi vždy, keď sa čokoľvek na dovolenke pokazí. Vzniká iba v prípade, ak zo strany cestovnej kancelárie dôjde k takému porušeniu povinností, ktoré vedú k strate radosti z dovolenky. Podmienkou vzniku zodpovednosti cestovnej kancelárie za zmarenie dovolenky je teda také porušenie právnej povinnosti, ktoré má takú intenzitu, že má za následok stratu radosti z dovolenky.

Vo vzťahu k tomuto nároku sa oveľa ďalej posunula judikatúra iných členských štátov EÚ, kde je strata radosti z dovolenky, ako aj výška zľavy z ceny zájazdu pri porušení povinností cestovnou kanceláriou relatívne štandardizovaná. Príkladom je judikatúra v Taliansku, Španielsku, Maďarsku alebo Rakúsku, kedy súdy priznali nielen zľavu z ceny zájazdu, ale aj imateriálnu náhradu spôsobenej ujmy napríklad z dôvodu, že klienti nerozumeli jazyku v krajine a cestovná kancelária im nezabezpečila sprievodcu, letecká spoločnosť stratila batožinu, cestovná kancelária neposkytla ubytovanie v súlade s údajmi uvedenými v katalógu kancelárie a pod.

Takže nezabúdajte, ak porušenie záväzkov zo strany cestovnej kancelárie bolo takej intenzity, že Vám toto porušenie spôsobilo stratu radosti z dovolenky, neváhajte, a v rámci reklamácie si uplatnite aj tento nárok. Ak cestovná kancelária tento nárok neuzná, vždy sa môžete obrátiť na súd. Slovenské súdy pri určovaní náhrady za nemajetkovú ujmu prihliadajú spravidla k celkovej cene zájazdu, účelu zájazdu (pobytový zájazd alebo fakultatívny zájazd), k spôsobu a intenzite trvania narušenia zájazdu.

  1. Finančná kompenzácia za zmeškaný let

Nie všetci z nás vedia, že aj v prípade zmeškaného letu, zákazník má za určitých podmienok nárok na finančnú kompenzáciu. Predovšetkým v rámci Európskej únie práva cestujúcich upravuje európske nariadenie, ktoré sa aplikuje v tom prípade, ak odlietate z EÚ s ktoroukoľvek leteckou spoločnosťou (aj neregistrovanou v EÚ) alebo prilietate do EÚ linkou, ktorú prevádzkuje letecká spoločnosť registrovaná v EÚ. Toto nariadenie sa aplikuje aj v tom prípade, ak cestujúci cestuje do destinácie leteckým dopravcom, ktorého zabezpečovala cestovná kancelária.

V prvom rade je potrebné povedať, kedy Vám nárok na finančnú kompenzáciu v zmysle nariadenia nevzniká. Podľa európskej legislatívy leteckí dopravcovia sú oslobodení v prípadoch, keď bola udalosť – teda zmeškanie alebo zrušenie letu – spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť ani vtedy, keď boli prijaté všetky primerané opatrenia; také okolnosti môžu nastať najmä v prípadoch politickej nestability, meteorologických podmienok nezlučiteľných s vykonaním príslušného letu, rizík bezpečnostnej ochrany, neočakávaných nedostatkov, ktoré sa týkajú bezpečnosti letu a štrajkov, ktoré ovplyvňujú prevádzku príslušného leteckého dopravcu.

Aké nároky teda máte v ostatných prípadoch?

Ak Váš let mešká, máte nárok na odškodné do výšky až 600 EUR. Samozrejme, za niekoľkých podmienok. V prvom rade je potrebné upozorniť na to, že za meškanie sa pokladá omeškanie príletu, nie odletu, a teda je dôležité nie to, ako dlho ste čakali na letisku, kým ste nastúpili do lietadla, ale dôležité je to, s akým časovým oneskorením ste pristáli oproti plánovanému času pristátia. Výška finančnej kompenzácie závisí od vzdialenosti a dĺžky omeškania. Výšku kompenzácie uvádzame v nižšie uvedenej tabuľke:

dĺžka meškania vzdialenosť nárok na odškodné
viac ako 3 hodiny pod 1500 km 250 EUR
viac ako 3 hodiny pod 3500 km 400 EUR
viac ako 3 hodiny nad 3500 km 600 EUR

Zároveň máte právo na starostlivosť, čo znamená predovšetkým povinnosť leteckého dopravcu poskytnúť Vám jedlo, občerstvenie, bezplatne dva telefónne hovory, e-maily.

Nariadenie presne stanovuje za akých podmienok aké kompenzácie máte právo požadovať. Niektoré letecké spoločnosti však môžu byť lakomé, a preto sa nedajte oklamať ponúkanou bagetou, ak máte v zmysle nariadenia nárok aj na finančné kompenzácie.

Ak neviete, ako si nárok na finančnú kompenzáciu uplatniť, zverte svoje nároky do rúk odborníkov, ktorí vedia ako vymáhať nie len v zmysle európskej legislatívy, ale v prípade uzatvorených zmlúv o obstaraní zájazdu s cestovnou kanceláriou, aj v zmysle slovenskej legislatívy.

 

Ak ste na dovolenke a neviete si poradiť, buďte so svojim právnikom on-line počas celej dovolenky (aktivovať službu si môžete tu).

Ak s reklamáciou nepochodíte, môžete sa snažiť dohodnúť mimosúdne napr. cestou mediátoraalebo súdnou cestou, kde môže Vás zastupovať aj náš partner – HONORIUS – občianske združenie.

Nie ste v tom sami, vždy Vám pomôžeme. Projekt Tvoj právnik šetrí Váš čas aj peniaze. Neváhajte nás kontaktovať.

 

* Týmto si dovoľujeme Vás upozorniť, že informácie uvedené v tomto článku nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho odvodzovať žiadne práva ani povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto článku je informatívnej povahy a aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Obsah článku nie je možné využívať pre účely zisku a ponúkať iným subjektom ako svoj vlastný.