V rámci tejto služby spolupracujeme

s advokátmi

ktorí profesne pôsobia v advokácii viac ako 15 rokov a ktorí sa venujú predovšetkým obchodnému, občianskemu, pracovnému, rodinnému a aj konkurznému právu.

So spolupracujúcimi advokátmi nás okrem iného spája rovnaká vízia: V ľuďoch prekonať bariéru strachu a ukázať im cestu, ako sa ich problém dá riešiť, ukázať im svetlo na konci tunela.

Tvoj právnik

Nadčasové riešenie pre Váš lepší život

V živote neustále riešime situácie, v ktorých by sme ocenili radu odborníka. Služba Tvoj právnik, ako prvá na slovenskom trhu, otvára pre ľudí úplne nové možnosti. Prostredníctvom tejto služby môžete získať svojho „on – line právnika“, ktorému môžete dôverovať a ktorý Vám poskytne informácie rýchlo a zrozumiteľne. Služba Tvoj právnik je bezpečná a diskrétna. Veríme, že aj prostredníctvom unikátneho on – line poradenstva dokážeme ľuďom pomôcť  vyriešiť ich problémy.

Naši spolupracujúci odborníci Vám odpovedia na Vaše otázky vo všetkých právnych oblastiach s výnimkou trestného, administratívneho a medicínskeho práva. Vaše otázky budú zodpovedané maximálne do 3 pracovných dní.

Prostredníctvom tejto služby získate:

→ rýchly a spoľahlivý prístup k informáciám

→ diskrétnu on – line komunikáciu priamo z pohodlia Vášho domova

→ profesionálny a ľudský prístup našich spolupracujúcich odborníkov

→ odborné odpovede na Vaše otázky miesto časovo náročného hľadania riešenia v neoverených internetových zdrojoch.


V prípade, ak by ste sa chceli dozvedieť, ako táto služba funguje, kliknite tu. Nižšie je uvedené, čo zahŕňa konkrétny balíček služieb, pričom pod pojmom “on – line požiadavka” sa rozumie popis Vášho problému, resp. situácie, v ktorej sa nachádzate s tým, že v rámci zadanej požiadavky môžete klásť neobmedzený počet otázok počas trvania služby.

Tvoj právnik na 3 mesiace

Exkluzívne iba u nás!
33 EUR 3 mesiace

 Pre jednu osobu

1x on – line zadanie novej požiadavky každý kalendárny mesiac – neobmedzený počet otázok v rámci zadanej požiadavky

2 telefonické konzultácie

Zabezpečenie právneho zastúpenia advokátom s 5% zľavou

Tvoj právnik na 12 mesiacov

Len 8,25 EUR na mesiac!
99 EUR 12 mesiacov

 Pre jednu osobu

3x on – line zadanie novej požiadavky každý kalendárny mesiac – neobmedzený počet otázok v rámci zadanej požiadavky

12 telefonických konzultácii

Zabezpečenie právneho zastúpenia advokátom s 10 % zľavou

Dodanie dvoch všeobecných návrhov zmlúv