Služby detektívnej kancelárie zabezpečuje spoločnosť

 HONORIUS, s.r.o.

so sídlom: Smetanova 1655/7

911 01 Trenčín,

IČO: 47 549 807,

ktorá je držiteľom licencie na prevádzkovanie detektívnej služby č. PD 000169 na činnosti podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f) zákona o súkromnej bezpečnosti.

Tvoj detektív

Pomoc na profesionálnej úrovni

Detektívne služby sa vo všeobecnosti vykonávajú pre široký okruh laickej i odbornej verejnosti v rámci celej Slovenskej republiky i v zahraničí.

Detektívne služby zahŕňajú najmä:

– hľadanie osoby a hľadanie majetku

– získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom

– zisťovanie totožnosti svedkov udalostí (meno, priezvisko, bydlisko, telefóne číslo)

– preverenie podozrenia z leasingových, subvenčných, úverových alebo poistných podvodov a zabezpečenie dôkazných prostriedkov

– preverenie spolužiakov, partie, známych a priateľov, s ktorými sa Vaše dieťa stýka a zistenie, či tieto osoby nepredstavujú bezpečnostné riziko z hľadiska jeho ochrany pred kriminalitou alebo iným protiprávnym konaním. j


Poskytnutie detektívnych služieb prebieha diskrétne a na vysoko odbornej úrovni. V prípade, ak by ste mali záujem o detektívne služby, alebo prípadne máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: web@tvoj-pravnik.sk.

Neváhajte využiť naše ŠPECIÁLNE NOVINKY!

Vstupujete do zmluvného vzťahu a máte záujem o preverenie Vášho obchodného partnera?  Neváhajte si objednať nasledovnú službu:

Preverenie Vášho obchodného partnera

29.90 EUR

Diskrétne preverenie jedného obchodného partnera

Vyhľadávanie informácii vo verejne dostupných registroch

Vyhľadávanie informácií v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie

Preverenie exekúcii v rámci SR

Výsledok zaznamenaný v pdf. súbori

Chceli by ste zistiť aký majetok vlastník fyzická osoba? Neváhajte si objednať nasledovnú službu:

Preverenie majetku fyzickej osoby

19.90 EUR

Diskrétne preverenie majetku jednej fyzickej osoby

Preverenie nehnuteľného majetku v rámci celej Slovenskej republiky a zaťaženie majetku

Preverenie, či fyzická osoba nepôsobí ako podnikateľ v registroch Slovenskej a Českej republiky

Výsledok zaznamenaný v  pdf. súbori

Tvoj detektív pracuje rýchlo, efektívne a za krátky čas vyhľadá pre Vás potrebné informácie. V súčasnosti, ak si chcete preveriť aký nehnuteľný majetok vlastní fyzická alebo právnická osoba, môžete vyhľadávať tieto informácie len jednotlivo v rámci katastrálnych území, ktorých je na Slovenskej republike viac než 3500.  Netrápte sa s časovo namáhavým hľadaním, Tvoj detektív vyhľadá tieto informácie za Vás.

V prípade, ak by ste sa chceli dozvedieť, ako táto služba funguje, kliknite tu.