V rámci tejto služby spolupracujeme

s advokátmi,

ktorí profesne pôsobia v advokácii viac ako 15 rokov a ktorí sa venujú predovšetkým obchodnému, občianskemu, pracovnému, rodinnému a aj konkurznému právu.

So spolupracujúcimi advokátmi nás okrem iného spája rovnaká vízia: V ľuďoch prekonať bariéru strachu a ukázať im cestu, ako sa ich problém dá riešiť, ukázať im svetlo na konci tunela.

Právnik pre rodinu

Pre istotu a spokojnosť Vašej rodiny

Rodina je základnou bunkou spoločnosti. Pozitívna atmosféra, úprimné a vyrovnané vzťahy sú základom pre každú fungujúcu rodinu. Častokrát riešime nové situácie, ktoré nám život prinesie v nádeji, že ich vyriešime rýchlo, správne a včas.  Nie vždy možnosti, ktoré si sami vyhľadáme, nám ponúkajú  tie  najsprávnejšie  a najoptimálnejšie riešenia.

Služba Právnik pre rodinu otvára úplne nové možnosti. Prostredníctvom tejto služby môžete získať svojho „on – line rodinného právnika“, ktorému môžete dôverovať a ktorý Vám poskytne informácie rýchlo a zrozumiteľne. Služba Právnik pre rodinu je bezpečná a diskrétna. Veríme, že aj prostredníctvom unikátneho on – line poradenstva dokážeme rodinám pomôcť  vyriešiť ich problémy.

Naši spolupracujúci odborníci Vám odpovedia na Vaše otázky vo všetkých právnych oblastiach s výnimkou trestného, administratívneho a medicínskeho práva. Vaše otázky budú zodpovedané maximálne do 3 pracovných dní.

Prostredníctvom tejto služby získate:

→ rýchly a spoľahlivý prístup k informáciám

→ diskrétnu on – line komunikáciu priamo z pohodlia Vášho domova

→ profesionálny a ľudský prístup našich spolupracujúcich odborníkov

→ odborné odpovede na Vaše otázky miesto časovo náročného hľadania riešenia v neoverených internetových zdrojoch.

V prípade, ak by ste sa chceli dozvedieť, ako táto služba funguje, kliknite tu. Nižšie je uvedené, čo zahŕňa konkrétny balíček služieb, pričom pod pojmom “on – line požiadavka” sa rozumie popis Vášho problému, resp. situácie, v ktorej sa nachádzate s tým, že v rámci zadanej požiadavky môžete klásť neobmedzený počet otázok počas trvania služby.

Právnik pre rodinu

Len 12,50 EUR na mesiac!
150 EUR 12 mesiacov

 Pre rodiča/rodičov s deťmi

5x on – line zadanie novej požiadavky každý kalendárny mesiac – neobmedzený počet otázok v rámci zadanej požiadavky

24 telefonických konzultácii

Zabezpečenie právneho zastúpenia advokátom s 15 % zľavou

Dodanie štyroch všeobecných návrhov zmlúv