Neváhajte nás kontaktovať, naši spolupracujúci odborníci – advokáti a konkurzní správcovia, ktorí majú bohaté skúsenosti s oddlžovaním fyzických osôb, Vám radi podajú pomocnú ruku.

Osobný bankrot

01.03.2017 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá zaviedla nové pravidlá pre oddlženie fyzických osôb, ktoré sa vzťahujú rovnako na fyzické osoby – podnikateľov, ako aj na fyzické osoby – nepodnikateľov, teda spotrebiteľov.

Strata príjmu, neprimerané výdavky, neočakávané udalosti môžu niekedy spôsobiť, že fyzické osoby sa dostanú do labyrintu dlhov, z ktorého častokrát nevedia nájsť správne riešenie. Od 01.03.2017 majú fyzické osoby možnosť oddlžiť sa za kratšiu dobu bez zaplatenia vysokých poplatkov. Fyzické osoby sa môžu rozhodnúť pre oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom, ak spĺňajú zákonnom stanovené podmienky. Konkurz je určený pre fyzické osoby, ktoré sa chcú zbaviť svojich dlhov a nemajú žiadny majetok. Splátkový kalendár je určený pre fyzické osoby, ktoré síce majú dlhy, ktorých sa chcú zbaviť zákonným spôsobom, ale zároveň aj majetok, ktorý si chcú ponechať aj po ukončení oddlžovacieho konania.

Máte záujem o informácie ohľadne nových podmienok oddlženia fyzických osôb?  V prípade záujmu odporúčame  dohodnúť si osobné stretnutie. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom e – mailu: web@tvoj-pravnik.sk.


Zároveň sme pre Vás v spolupráci s internetovou televíziou Trenčiansky terajšok pripravili príspevok, v ktorom sú uvedené všetky dôležité informácie ohľadne osobného bankrotu. Neváhajte si pozrieť.

Všetky dôležité informácie na jednom mieste